Startsida

Fällan ligger på stranden av Byske älv, känd för sitt laxfiske. Rika möjligheter till bad, fiske, skogsäventyr finns. Öppet 1 maj-15 september.

Vi som bor här är Petter & Josefin och våra barn, Elliot, Olivia och Molly. 

Fällan Ranch är Petters släktgård sedan 100 år tillbaka. Den är ett typiskt västerbottniskt småbruk som gått i arv eller sålts till nästa generation.

Byskeälven har sedan medeltiden varit känd för sitt laxfiske och nedanför gården fanns en laxfälla, ett fast fiskeredskap som man fångade lax i. Laxfällan kan vara förklaringen till platsens namn, men Fällan kan också stå för nybruk där man fällde skogen för att röja land för åkrar.

Comments are closed.